Back

Zajęcia otwarte z języka angielskiego

We wszystkich grupach przedszkolnych w dniu 25.04.2023 r.

grupa 5-letnia godz.7.30

grupa 0 5-godzinna 8.00

grupa 0 całodzienna 8.30

grupa 3-letnia 9.00

grupa 4-letnia 9.15